پس از اعلام عوض ابن عوف، وزیر دفاع سودان مبنی بر اینکه شورایی از ارتش به مدت دو سال جایگزین موقت عمرالبشیر، رئیس جمهوری این کشور خواهد شد، معترضان اعلام کردند که حکومت ارتشیان را نمی‌پذیرند و مایل نیستند تا دولتی از نظامیان و چهره‌های امنیتی بر آن‌ها حکومت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عمر صالح ثنار،‌ عضو ارشد «انجمن حرفه‌ای‌های سودان» که یکی از گروه‌های اصلی حاضر در اعتراضات به‌شمار می‌رود گفته است انتظار دارد تا با ارتش بر سر انتقال قدرت وارد مذاکره شود: «ما تنها یک دولت موقت غیرنظامی را می‌پذیریم». در میان نا‌م‌هایی که به عنوان جانشین احتمالی عمرالبشیر مطرح هستند، نام وزیر دفاع و همچنین عمادالدین عداوی، یکی از فرماندهان سابق ارتش به چشم می‌خورد. معترضین سودانی که از دسامبر ۲۰۱۸ در خیابان‌های خارطوم حضور دارند می‌گویند به تحصن خود ادامه خواهند داد تا اینکه خواست آن‌ها مبنی بر تشکیل دولت غیرنظامی محقق شود.