دادگاه کیفری بین‌المللی به کشورهای عضو دادگاه لاهه هشدار داد که به عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق سودان پناه ندهند. وزیر دفاع سودان پنج‌شنبه ۲۲ فروردین/۱۱ آوریل بیانیه ارتش مبنی بر آغاز انتقال قدرت در این کشور را قرائت کرد. عوض بن‌عوف در این بیانیه «سرنگونی رژیم»، دستگیری عمرالبشیر و انتقال او به یک «مکان امن» و تشکیل دولتی متشکل از نظامیان را اعلام کرد. فادی العبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی گفت که اگر یکی از کشورهای عضو دادگاه لاهه عمر البشیر را بپذیرد، دادگاه کیفری بین‌المللی ناگزیر است نام این کشور را به شورای امنیت اعلام کند. سودان بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ ملزم به همکاری با دادگاه شورای امنیت است. بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ متهمان به جنایات جنگی در دارفور سودان باید در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه محاکمه شوند. دادگاه بین‌المللی لاهه ۴ فوریه ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در جنگ دارفور صادر کرد. این برای اولین بار در تاریخ بود که دادگاه لاهه حکم بازداشت یک رهبر سیاسی در قدرت را صادر می‌کرد. در پی اعلام این حکم، دولت وقت سودان ۱۳ سازمان عمده بین‌المللی امدادرسانی را که در منطقه دارفور به کمک‌رسانی به مردم جنگ‌زده می‌پرداختند، از آن کشور اخراج کرد.