استاندار آذربایجان غربی گفته بارش‌های اخیر باعث شده است تا سطح آب دریاچه ارومیه ۵۹ سانتی‌متر افزایش یابد. محمد مهدی شهریاری، روز جمعه هنگام بازدید از دریاچه ارومیه اعلام کرد که حجم آب این دریاچه به حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر از سال گذشته است. دریاچه ارومیه در یک دهه گذشته رو به خشکیدن بود و تا سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد آن خشک شد. استاندار آذربایجان غربی می‌گوید که دولت ایران ۲۹ مصوبه در رابطه با احیای دریاچه ارومیه دارد. تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه هزینه شده و احداث سد کانی سیب و انتقال آب آن است که تاکنون ۲۸ کیلومتر از ۳۵ کیلومتر تونل تکمیل شده و پیش بینی می‌شود تا اواخر امسال به بهره برداری برسد. همچنین یک کشتی به نام آرتمیا که از سال ۱۳۹۱ به دلیل پایین رفتن سطح آب دریاچه ارومیه زمین‌گیر شده بود، در سایه بارش‌های اخیر و افزایش تراز نگین آبی آذربایجان، طی روزهای اخیر شناور شده است.