جلیقه‌زردها برای بیست و دومین شنبه متوالی به خیابان‌ها آمدند

تظاهرات امروز تنها یک پیش‌درآمد برای تظاهرات شنبه هفته آینده محسوب می‌شود. مکرون قرار است در این بین به نتایج «گفتگوی ملی» پاسخ دهد.