موافقت خامنه‌ای با برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل‌زدگان

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل‌زدگان از وضعیت مالی بد دولت نشان دارد. سهم صندوق توسعه ملی از بودجه نیز به‌دلیل تحریم‌های نفتی کاهش یافته است.