حشد الشعبی در خوزستان مستقر شد

ابومهدی المهندس در مسجد اعظم اهواز ادعا کرد که هدف از استقرار این نیروها در خوزستان تغییر مسیر سیل از شهر العماره عراق است.