به مناسبت روز ارتش هواپیمای جنگنده کوثر برای نخستین بار در آسمان تهران نمایش هوایی داد. این جنگنده صبح سه‌شنبه ۲۷ فروردین به همراه هواپیماهای جنگنده صاعقه، اف پنج و میگ ۲۹ برای انجام نمایش و تمرین هوایی از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد. مرداد سال گذشته با حضور حسن روحانی از هواپیمای جنگنده کوثر رونمایی شد. این جنگنده بر اساس جنگنده «اف‌ـ‌۵» آمریکا طراحی شده است.