روزنامه کویت تایمز گزارش داد که دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی به نام‌های محمد عبدالرضا نواصر و علی محمد آل بوغبیش را به اتهام قتل یکی از شیوخ خاندان حاکم، یک کویتی دیگر و یک زن اندونزیایی در جریان دزدی مسلحانه در سال ۲۰۱۶ به اعدام محکوم کرد. این اشخاص متهم‌اند که در این سرقت مسلحانه ۲۷۶ هزار دینار کویتی را دزدیده‌اند.