روزنامه شهروند چاپ تهران گزارش داده که هزینه یک میهمانی ساده با دو نوع غذا در ایران حدود ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است: معادل یک‌ سوم دستمزد کارگران و یک ‌ششم دستمزد کارمندان ایرانی. هر کیلو برنج ۳۶‌ هزار تومان، زرشک کیلویی ۶۰ هزار تومان، گوشت قرمز کیلویی بین ۱۰۰ تا ۱۲۵‌هزار تومان، مرغ ۳۰ هزار تومان، ماهی کیلویی ۴۵ هزار تومان، سیب قرمز و زرد هر کیلو ۱۲‌هزار تومان، پرتقال کیلویی ۷ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، خیار هر کیلو ۷ تا ۸ هزار تومان، کیوی کیلویی ۸ تا ۱۰‌هزار تومان و هر کیلو موز هم ۱۱ تا ۱۲‌هزار تومان قیمت دارد. هر کیلوگرم شیرینی خشک و معمولی در قنادی‌ها نیز از ۱۲ تا ۴۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. بر این اساس اگر یک کارگر ایرانی بخواهد از مهمانانش با زرشک‌پلو یا باقالی‌‌پلو با مرغ، گوشت یا ماهی، شیرینی و میوه پذیرایی کند، می‌بایست یک سوم ماهانه‌اش را هزینه این مهمانی کند. حقوق کارگران ایرانی یک ‌میلیون و ۵۰۰‌ هزار تومان است.