به دستور رئیس قوه قضائیه مرخصی محمد علی طاهری تمدید شد. یکم فروردین سال جاری بنیانگذار عرفان حلقه که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذارند به مرخصی نوروزی رفت. به گفته وکیل محمدعلی طاهری دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال حبس او را تأیید کرده است. علیزاده طباطبایی اظهار امیدواری کرده که با توجه به آنکه موکل او هفت سال حبس را تحمل کرده، مشمول آزادی مشروط شود. یک مقام قضایی که نام او اعلام نشده، چهارشنبه ۲۸ فروردین آزادی مشروط محمد علی طاهری را تکذیب کرد. طاهری در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد، دو بار به اعدام محکوم شد اما حکم اعدام او سرانجام به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد. توهین به مقدسات و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی از جمله اتهامات متعدد اوست.