روز ارتش: روز تجلیل از سپاه

رئیس جمهوری اسلامی اطمینان داد که ایران در پی ثبات خاورمیانه است. روحانی از کشورهای منطقه خواست بر ضد اسرائیل با ایران متحد شوند.