رقابت ترنس مالیک، پدرو آلمودوار و برادران داردن برای نخل طلای جشنواره کن – سینمای ایران غایب است

فیلم‌های بخش مسابقه اصلی، خارج از مسابقه، نوعی نگاه، نمایش‌های ویژه و نمایش‌های نیمه‌شب هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن را اعلام شد.