نگرانی از شیوع بیماری‌های مسری در مناطق سیل‌زده

فاز بحران در برخی مناطق سیل‌زده سپری شده و به مرحله استقرار رسیده است. آلودگی آب آشامیدنی، هجوم پشه، بیماری‌های تنفسی، دفن احشام و بهداشت در اردوگاه‌ها.