مرکز آمار ایران شمار بیکاران کشور در سال گذشته را سه میلیون و ۲۶۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت ۳۸,۵ درصد آن‌ها از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که تعدادشان در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۱,۴ درصد افزایش یافت. از فارغ‌التحصیلان بیکار ۲۶,۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند که تعدادشان ۱,۷ درصد افزایش داشته است. همچنین ۶۵,۹ درصد فارغ‌التحصیلان بیکار به زنان اختصاص دارد که شمار آن‌ها هم ۱,۶ درصد رشد داشته است. براساس این آمار ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر در حال حاضر در ایران شاغل هستند که فارغ‌التحصیلان ۲۳,۹ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهند که تعدادشان در سال گذشته ۲,۴ درصد افزایش داشته است. از مجموع فارغ‌التحصیلان آموزش عالی شاغل ۲۰,۴ درصد را مردان و ۳۹,۲ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. شمار فارغ‌التحصیل مرد شاغل در پایان سال گذشته ۲,۱ درصد و زنان شاغل فارغ‌التحصیل ۲,۹ درصد در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. این آمار، آمار رسمی در جمهوری اسلامی است. در ایران نهادهای آمارگیری مستقل اجازه فعالیت ندارند.