رضا سیدحسینی دادستان مرکز استان گلستان جمعه ۳۰ فروردین از دستگیری ۲۵ نفر در یک مهمانی شبانه در ناهارخوران گرگان خبر داد. او گفت این مهمانی مختلط بوده و شرکت‌کنندگان در آن «پوشش نامناسب داشتند و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند». به‌گفته دادستان گرگان، «ده‌ها لیتر مشروب الکلی دست‌ساز و چندین بطری مشروبات خارجی از صاحب منزل کشف شد». بازداشت مردم در مهمانی‌ها امری متداول در ایران است و نیروهای انتظامی با این عمل خود در زندگی خصوصی شهروندان ایران دخالت می‌کنند.