وزیر اطلاعات: ۲۹۰ جاسوس سیا را شناسایی کردیم

محمود علوی در نماز جمعه تهران اعلام کرد که سیاست راهبردی وزارت اطلاعات از ضد جاسوسی پدافندی به تهاجمی تغییر کرده است.