همه‌پرسی از مردم مصر برای تغییر قانون اساسی این کشور و قدرت گرفتن بیشتر عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری این کشور در حال برگزاری است. در تبلیغاتی که در قاهره نصب شده، از مردم خواسته شده تا به «ثبات و امنیت» رای مثبت دهند. بر اساس این همه‌پرسی دوره حکومت سیسی از چهار سال به شش سال افزایش پیدا می‌کند و او می‌تواند برای یک دوره دیگر کاندیدای انتخابات شود. در صورت رای مثبت مردم به این همه‌پرسی، حکومت او بر مصر تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. همچنین اصلاحات پیش‌بینی شده برای قانون اساسی کنترل بیشتری بر دادگستری به سیسی می‌دهد و او می‌تواند بر انتصاب مقام‌های قضایی مانند دادستان کل و قضات بلندپایه نظارت کند و نقش نظامیان را تقویت کند. مجلس مصر با اکثریت آرا به این تغییرات قانون اساسی رای داده است. همه‌پرسی در مصر سه روز ادامه خواهد داشت. خود سیسی در مورد تغییرات جدید قانون اساسی اظهارنظری نکرده. حامیان سیسی می‌گویند برای استمرار اصلاحات اقتصادی او باید در قدرت بماند. سیسی منتقدان را سرکوب کرده و گروه‌های مخالف این همه‌پرسی امکان حضور جدی نداشته‌اند. منتقدان می‌گویند اصلاحات قانون اساسی باعث بازگشت مصر به دوران مبارک خواهد شد.