یک استاد دانشگاه ساکن مشهد به ۱۳ سال حبس محکوم شد

از جمله اتهام‌های کمال جعفری یزدی این است که کانال تلگرامی‌اش را «به قصد بر هم زدن امنیت کشور» ایجاد کرده و مطالب «افراد و کانال‌های معاند» را در آن انعکاس داده است.