بیست و سومین هفته اعتراضات: خشم جلیقه‌زرد‌ها آمیخته با عزای نوتردام

در تظاهرات امروز، یکی از معترضان بر روی پلاکاردش نوشته بود: «همه چیز برای نوتردام، هیچ‌چیز برای بینوایان»