رویترز: آمریکا برای تحریم سپاه معافیت قائل شد

این معافیت‌ها همزمان با تغییر فرمانده سپاه به دستور وزیر خارجه آمریکا اعمال می‌شود. هدف این است که تلاش‌های دیپلماتیک متحدان آمریکا در منطقه به خطر نیفتد.