«آمریکا معافیت مشتریان نفتی ایران را تمدید نمی‌کند»

به گزارش واشنگتن‌پست وزیر خارجه آمریکا معافیت پنج کشور باقی‌مانده از تحریم نفتی ایران را از ۲ مه/۱۲ اردیبهشت به بعد لغو کند. ترکیه هم استثنا نیست.