علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا حضور و فعالیت زن بدون اذن شوهر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جایز است یا نه، این حضور را بی‌اشکال دانسته است. پرسش درباره حضور زنان در شبکه‌های اجتمای با این قید مطرح شده که این حضور ممکن است همراه با ارتباطات متقابلی با نامحرمان باشد. علی خامنه‌ای در پاسخ گفته درباره حضور زنان در فضای مجازی، اذن شوهر لازم نیست، مگر اینکه موجب تضییع حق شوهر یا تصرف در اموال او شود. او در عین حال تاکید کرده «هر گونه ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده یا خوف وقوع در حرام باشد، جایز نیست.»