عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم ایران اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه در پایان وقت اداری ۳۱ فروردین‌ماه بخش اول بودجه معوق سال ۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را پرداخت کرد. بدین ترتیب با وجود آغاز سال جدید دانشگاه‌ها در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از بودجه سال گذشته خود را دریافت کرده‌اند. به‌گفته باقری سازمان برنامه و بودجه وعده داده است معوق اعتبار سال گذشته دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت صدردصد پرداخت خواهد شد. به گفته وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، حدود ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌های ایران را دولت تأمین می‌کند.