دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی سه‌شنبه ۳ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد شرکت‌های سوخت‌رسان هواپیما در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی در کشورهایی مانند ترکیه، لبنان، کویت و امارات از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند. مقصود اسعدی سامانی گفت: «بسیاری از شرکت‌های سوخت‌رسان هواپیما که چند ملیتی هستند و سهام‌دار آنها آمریکایی است و یا با آمریکایی‌ها مراوده دارند، اعلام کرده‌اند که به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سوخت‌رسانی نخواهند کرد.» به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به همین سبب هواپیماهای ایرانی برای تأمین سوخت معمولاً یک نشست و برخاست اضافه دارند. برای مثال اگر قرار باشد پروازی از ایران به فرانکفورت برود در مسیر بازگشت از آلمان و پس از سوار کردن مسافران به یکی از فرودگاه‌های یک کشور دیگر برود و پس از سوخت‌گیری به ایران بازگردد.