شرکت «ایران تلنت» در حلقه‌ای از ۴۰ هزار نفر از شاغلان تمام‌وقت استان تهران یک نظرسنجی درباره سطح حقوق ماهانه کارمندان انجام داده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نتایح این نظرسنجی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد کارشناسان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و متوسط درآمد مدیران میانی چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و متوسط درآمد مدیران ارشد شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. بر اساس این نظرسنجی افراد شاغل در شرکت‌های بازرگانی بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند و در مقایسه با بخش خصوصی سطح تحصیلات افراد در بخش دولتی تأثیر بیشتری بر دستمزد آنها دارد. بر اساس قانون بودجه می‌بایست دولت ۴۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به کارمندان پرداخت کند. این مبلغ هنوز واریز نشده. روز گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بخشنامه‌ای دستور پرداخت این مبلغ تا پایان هفته جاری را داد.