لاشین ابراهیم، رئیس کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که در همه‌پرسی سه روزه اصلاح قانون اساسی این کشور میزان مشارکت ۴۴,۳۳ درصد بود و ۸۸,۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان به انجام اصلاحات رأی مثبت دادند. ۲۳,۴ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کردند. بدین ترتیب دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی از چهار سال به شش سال تمدید شد و او تا سال ۲۰۲۴ در قدرت باقی می‌ماند. سیسی می‌تواند برای یک دوره دیگر کاندیدای انتخابات شود و تا سال ۲۰۳۰ بر مصر حکومت کند. همچنین اصلاحات قانون اساسی کنترل بیشتری بر دادگستری به سیسی می‌دهد و او می‌تواند بر انتصاب مقام‌های قضایی مانند دادستان کل و قضات بلندپایه نظارت کند و نقش نظامیان را تقویت کند. همچنین براساس اصلاحات قانون اساسی یک چهارم کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص خواهد یافت. اصلاحات قانون اساسی مصر هفته گذشته به تصویب پارلمان این کشور رسید.