شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان بیشتر شده است

سازمان ملل از افزایش ۳۹ درصدی تلفات غیرنظامیان در حملات نیروهای دولتی خبر داده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید تلفات غیرنظامیان در یک سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.