محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده چهارشنبه ۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل در نشست مؤسسه «جامعه آسیا»، به آمریکا و اروپا پیشنهاد داد که «بیایید زندانی‌ها را تبادل کنیم». او که درباره زندانیان محیط زیستی و زندانیان دو تابعیتی در ایران سخن می‌گفت بار دیگر از «استقلال قوه قضائیه» ایران حرف زد و درباره زندانیان دو تابعیتی در ایران گفت: «ما در مورد نازنین زاغری صحبت می‌کنیم، که البته من ناراحت هستم از شرایط او و به‌عنوان وزیر امور خارجه هر چه از دستم برآمده برای کمک انجام داده‌ام اما هیچ کسی از زنی که در استرالیا در زندان است، نمی‌گوید. [...] در آمریکا و در اروپا ایرانیانی هستند که در زندانند چون آمریکا به آن‌ها اتهام نقض تحریم‌ها را زده است.» ظریف در مورد زندانیان محیط زیستی هم گفت: «این شغل من نیست، قوه قضائیه ما مستقل است و آن‌ها اتهام‌هایی زده‌اند که من با آن‌ها موافقتی نکرده‌ام اما این جایگاه من نیست، من به اندازه کافی کار دارم که جلوی جنگ را بگیرم و فشار اقتصادی را از روی مردمم بردارم.»