هوک: درآمد نفتی ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است

با لغو معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران، از درآمد نفتی جمهوری اسلامی بیشتر کاسته خواهد شد. عربستان می‌گوید چین، بزرگترین خریدار نفت ایران هنوز درخواست نفت بیشتر نکرده است.