«حدود ۶۰ درصد ایرانی‌ها کار نمی‌کنند»

وضع اقتصادی ایران روبه‌روز بدتر می‌شود. اما بر اساس آمار رسمی، شمار بیکاران در سال‌های اخیر ثابت مانده و همزمان جمعیت شاغلان در دهه اخیر متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده است.