در پی اعتراضات اخیر در مراکش، دولت از «توافق‌نامه اجتماعی جدید» با کارمندان و سندیکاهای اصلی کشور بر سر افزایش حقوق خبر داد در حالی‌که معلمان همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. این توافق را کنفدراسیون عمومی شرکت‌های مراکش و سه سندیکای این کشور امضا کردند. بر اساس آن از ماه ژوئیه به‌مدت دو سال ۱۰ درصد به میزان دستمزدها افزوده خواهد شد. در بیانیه دولت گفته شده که هدفِ این توافق‌نامه بهبود «قدرت خرید و فضای اجتماعی» است. مراکش مدت‌هاست که شاهد تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت اجتماعی و فساد دولتی است. این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که روز گذشته پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل پلیس به تظاهرات هزاران معلم جوان در رباط، پایتخت این کشور حمله و از خودروهای آب‌پاش برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده کرد. معلمان خواهان استخدام دائم هستند که مزایای خدمات عمومی به‌ویژه بازنشستگی را شامل شود. حدود ۶۵ نفر از معلمان معترض در این تظاهرات بازداشت شدند. این تظاهرات در شهرهای دیگر مراکش نیز برگزار شد. از سال ۲۰۱۶ حدود ۵۵ هزار معلم از مجموع ۲۴۰ هزار نفر با قراردادهای موقت توسط دفاتر منطقه‌ای آموزش و پرورش استخدام شده‌اند.