«چهار فعال کارگری از بازداشت‌شدگان پارک جهان‌نما هنوز آزاد نشده‌اند»

نیروهای امنیتی ۱۲ تن را با یورش به یک تجمع فعالان کارگری دستگیر کردند. هشت تن آزاد شده‌اند اما پروین محمدی، واله زمانی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده هنوز در بازداشت به سر می‌برند.