شی جین پینگ: با مقررات‌زدایی، بازارهای چین به روی جهان بازتر می‌شوند

رئیس‌جمهوری چین در افتتاحیه اجلاس راه ابریشم جدید وعده داد که تعرفه‌های تجاری را بردارد یا کاهش دهد، از محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی بکاهد و یارانه‌های «غیرمنطقی» را حذف کند.