عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی یکشنبه هشتم اردیبهشت ارسال پیامک و احضار زنان به مراجع امنیتی و قضایی را تائید کرد و گفت که این افراد در جامعه «اقدام به ناهنجاری می‌کنند». او گفت که به این افراد «یا به صورت پیامک تذکر داده و یا برای آنها نامه ارسال می‌شود». رحمانی فضلی در ادامه گفت که در صورتی که «موارد تخلف» به بیش از سه مورد برسد، فرد احضار می‌شود. به گفته وزیر کشور این شیوه جایگزین «برخورد علنی» ماموران پلیس شده و «وقتی این موضوع به دو یا سه مورد برسد»، فرد باید تعهد بدهد. هفته گذشته شمار زیادی از زنان در ایران پیامک مراجعه به مراجع پلیس را دریافت کرده بودند. در پیامک ارسال شده برای این افراد، عدم رعایت پوشش اسلامی و یا حجاب دلیل احضار اعلام شده بود.