میانگین قیمت مسکن در تهران در مقایسه با فروردین ۱۳۹۷ رشد ۱۰۴ درصدی داشته است. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال به ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ رسید. میانگین قیمت در فروردین سال گذشته ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان اعلام شده بود. افزایش قیمت مسکن با کاهش آمار خرید و فروش همراه شده است. به گونه‌ای که در فروردین ۵ هزار و ۳۳۵ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده و بر این اساس، تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۴ درصدی داشته است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منطقه یک تهران را با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان برای یک مترمربع گرانترین منطقه اعلام کرده است. میانگین قیمت در منطقه سه تهران هم ۲۰ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده است. منطقه ۱۸ تهران هم با میانگین۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان برای هر متر مربع ارزان‌ترین منطقه است. پس از آن نیز منطقه ۲۰ با قیمت ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای یک مترمربع قرار دارد. افزایش قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره بهاء در یکسال گذشته کوچ اجباری از تهران و تقاضا برای واحدهای مسکونی کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر را افزایش داده است.