شرکت بهره‌برداری از متروی تهران و شرکت واحد اتوبوس‌رانی اعلام کردند که از دوشنبه ۹ اردیبهشت بهای بلیت وسایل نقلیه همگانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو، بهای بلیت متروی تهران «پیرو مصوبه شورای شهر تهران» افزایش یافته است. پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، نیز اعلام کرده که افزایش نرخ کرایه اتوبوس از روز دوشنبه اجرا می‌شود. اواخر اسفند سال گذشته شورای شهر تهران از افزایش ۲۵ درصدی بلیت مترو خبر داده بود. قرار بود نرخ بلیت حمل و نقل همگانی بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما سرانجام شورای شهر تهران بر سر افزایش ۲۰ درصد بهای بلیت وسایل نقلیه همگانی به توافق رسید.