علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۹ اردیبهشت در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: «این اشتباه راهبردی است که کسی فکر کند در زمان فعلی با این موجود خطرناک که تصمیم‌گیری‌هایی را در منطقه اندیشیده است باید مذاکره شود. آن‌ها باید بفهمند که با حریف سخت طرف هستند و بعد سرشان به سنگ بخورد چون تا این اتفاق نیفتد ول‌کن نیستند.» منظور از «موجود خطرناک»، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که تاکنون بیش از هشت بار به ایران پیشنهاد مذاکره درباره نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و برنامه موشکی سپاه در قالب توافق جامع‌تری از برجام داده است. لاریجانی اما اعلام کرد که باب گفت‌وگو با عربستان سعودی هنوز باز است: «در مورد سعودی‌ها نگفتیم که مذاکره نمی‌کنیم. آن‌ها مسیر غلطی می‌روند اما باز هم ما باب مذاکره را نبستیم. لذا وقتی دشمنی می‌کنند نمی‌توان نرمش زیادتر کرد، باید آن‌ها جلوتر بیایند.»