عباس جعفری دولت‌آبادی که ۱۰ سال دادستان تهران بود با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جای خود را به علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس داد. مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد.