اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی از زندان شیبان اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شده‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام این خبر افزوده که انتقال آن‌ها به منظور برگزاری جلسه دادسرای متهمان صورت گرفته است. این جلسه قرار است در شعبه ۷ بازپرسی دادگاه اوین بدون حضور وکیل برگزار شود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری ابتدا ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و چند روز بعد آزاد شدند. در پی افشای شکنجه اسماعیل بخشی این دو در چهارم دی و ۳۰ دی سال گذشته مجددا دستگیر و به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. امیر امیرقلی نویسنده و فعال سیاسی عضو تحریریه نشریه چپ‌گرای «گام» است که ۲۴ دی در بابلسر بازداشت شد. امیرحسین محمدی‌فر و ساناز الله‌یاری اعضای دیگر تحریریه این نشریه ۱۹ دی ماه دستگیر شده بودند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است بازپرسی شعبه ۷ با حضور وکیلان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مخالفت کرده است.