وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای انجام سهمیه‌بندی بنزین گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم. فرهاد دژپسند گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. بیان این معنا که برای جبران این کسری بودجه چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین باقی نمانده. افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر مستقیمی بر افزایش قیمت اقلام خوراکی و وضع معیشت مردم دارد.