وکیل مدافع سیامک و باقر نمازی شهروندان ایرانی - آمریکایی که به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند، از طرح درخواست آزادی مشروط موکلانش به دنبال تغییر دادستان تهران خبر داد. مهرداد قربانی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت با توجه به اینکه سیامک نمازی چهار سال از دوران حبس خود را گذرانده، قصد دارد تقاضای آزادی مشروط او را بدهد. روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی که ۱۰ سال دادستان تهران بود با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جای خود را به علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس داد. جعفری دولت‌آبادی با آزادی مشروط سیامک نمازی مخالفت کرده بود. مهرداد قربانی درباره وضعیت باقر نمازی گفت موکل او با نظر کمیسیون پزشکی در خارج از زندان تحت درمان قرار دارد.