فراخوان گوایدو به شورش – روز ملتهب کاراکاس

گوایدو می‌گوید با فراخوان به کودتا قصد داشت قوه مجریه را احیا کند. شورش بی‌حاصل ماند. نیروهای مسلح به مادورو وفادارند. بازنده اصلی: مردم