بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قیمت بلیت مترو نه تنها ۲۰ درصد افزایش یافت بلکه حضور مسافران در مترو هم به دو ساعت محدود شد. فرمانداری تهران یا دولت باید با افزایش قیمت‌ها موافقت کنند. دولت سکوت کرده است. معاون عمرانی فرماندار تهران اما چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت در واکنش به خبر اعمال محدودیت دو ساعته برای حضور شهروندان در مترو تهران و خرید مجدد بلیت گفت: «برای مترو همانند سال گذشته محاسبه بلیت شهروندان بر اساس مسافت خواهد بود و در مصوبه چیزی به عنوان محدودیت زمان ندیده‌ام. فرمانداری تنها آنچه که در مصوبه وجود داشته باشد می‌پذیرد.» فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه دوشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرده بود که تیم‌هایی هم برای کنترل تصادفی بلیت مسافران به کار گماشته شده‌اند. چنانچه مدت اعتبار بلیت شهروندی سپری شده باشد، مأموران او را از مترو پیاده و به خارج از ایستگاه هدایت می‌کنند.