دو تن از اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان تظاهرات روز جهانی کارگر دستگیر شدند. در تظاهرات صبح چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت مقابل مجلس شورای اسلامی که با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان و دانشجویان برگزار شده بود، نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۲۰ تن را دستگیر، و به بازداشتگاه ارگ منتقل کردند. تعداد زیادی از کارگران و خانواده بازداشتی‌ها به مقابل بازداشتگاه ارگ مراجعه کرده‌اند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروهای امنیتی به خانواده‌های دستگیرشدگان یورش بردند و دو تن از آنها به نام‌های مرضیه امیری و سمیرا امیری بازداشت شده‌اند. به گزارش «کانال خبری سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوس‌رانی»، اسامی بازداشت شدگان صبح امروز در تظاهرات مقابل مجلس از این قرار است: رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصرمحرم‌زاده، محمدعلی اصلاغی، سید رسول طالب مقدم، اسدلله سلیمانی، خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، کیوان صمیمی از اعضای کانون نویسندگان، کامیار فکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سیدمهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داود رفیعی و اسدلله سلیمانی.