بزرگترین اتحادیه کارگری هلند خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد

دبیر کل اِف اِن ف خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، رسیدگی به مساله شکنجه آنان در زندان، تضمین حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و عضویت در آن‌ها شده است.