تجمع سراسری معلمان ایران: بازداشت چندین معلم در تهران

همزمان با روز معلم در ایران، معلمانِ ده‌ها شهر در مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند. رسول بداقی، محمد فلاحی و مجتبی قریشیان در تهران دستگیر شدند.