محمداسماعیل مطلق، مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت نسبت به خطر شیوع بیماری‌های هاری، سالک و التور و گال در مناطق سیل‌زده خوزستان به‌ویژه با گرم شدن هوا، هشدار داد. مطلق گفت: «طبق اطلاعات سازمان دامپزشکی کشور، ویروس هاری بین حیوانات وحشی منطقه در حال گردش است؛ بنابراین یکی از تهدیدهای جدی، گزش حیوانات درنده است و احتمال انتقال هاری وجود دارد.» به‌گفته او «دومین بیماری، التور است. التور نوعی بیماری اسهالی واگیر است که توان ایجاد همه‌گیری‌های سریع را دارد. بهترین اقدام، کنترل آن پیش از همه‌گیری است. این بیماری بومی خوزستان است و هرساله موارد تک‌گیری آن بروز پیدا می‌کند. از نشانه‌های قریب‌الوقوع بودن همه‌گیری التور، پیدا شدن ناگ است و در نمونه‌گیری‌های خوزستان گویا ناگ انسانی مشاهده شده‌است.» او به خطر شیوع بیماری‌های سالک و گزش شپش و گال و بیماری‌های اسهالی نیز اشاره کرد.