نتایج اولیه انتخابات محلی در بریتانیا که جمعه ۳ مه/۱۳ فروردین منتشر شده حاکی از آن است که رای دهندگان حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر، دو حزب بزرگ و اصلی بریتانیا را به خاطر بن‌بست سیاسی ناشی از برگزیت تنبیه کرده‌اند. براساس اعلام شبکه خبری بی‌بی‌سی بیش از ۴۰ درصد از آرا انتخابات شوراهای محلی تاکنون شمرده شده‌اند و نتایج نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار ۲۵۹ عضو و حزب کارگر ۷۴ عضو شوراهای محلی را از دست داده‌اند. شکست این دو حزب، منجر به پیروزی احزاب کوچکتر شده. طبق نتایج ابتدایی حزب لیبرال دموکرات ۲۴۵ عضو جدید در شوراها به‌دست آورده، نمایندگان مستقل ۱۸۸ کرسی شوراها را ازآن خود کرده‌اند و سبزها نیز ۳۴ تن از اعضای شوراها را تشکیل خواهند داد. سیاستمداران بریتانیا و کارشناسان انتخابات معتقدند هر دو حزب بزرگ به‌خاطر عملکردشان در مدیریت کردن برگزیت و هرج و مرجی که در نتیجه آن در بریتانیا بوجود آمده است، با از دست‌دادن جایگاه سنتی‌شان در میان احزاب تنبیه شده‌اند. جان کورتیس، یکی از کارشناسان برجسته انتخابات بریتانیا می‌گوید: «به نظر می‌رسد رای‌دهندگان تنها لعنتی به هر دو حزب فرستاده‌اند و بس».