وکیل بودن در ایران – جمهوری اسلامی با استقلال کانون وکلا چه کرد؟

مهرانگیز کار- این نوشته مروری‌ست بر زندگی حرفه‌ای عده‌ای از وکیلان مدافع در ایران:
۱ – وکیل مدافع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه استقلال عمل دارد؟
۲ – موکل تا چه اندازه در انتخاب وکیل استقلال عمل دارد؟
از این دو زاویه که به موضوع نگاه کنیم به بحث مهم و حقوق بشری “حقوق متهم” و به خصوص “حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی” هم وارد می‌شویم.