اعتراض کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اعدام نوجوانان در ایران

میشل باشله اعلام کرد که بدرفتاری و نقض دادرسی در پرونده امین صداقت و مهدی سهرابی‌فر آشکار و از این‌رو اجرای حکم این دو نوجوان اسفناک بوده است.